Nhảy đến nội dung
Toạ độ bản đồ
14.262871933717, 108.34104299675
Tên nhà máy
- Điện gió Gia Lai
0984.789.899