Nhảy đến nội dung

VinFast Automotive Factory

9 loại thiết bị Bình Tiến Crane cho thuê thi công lắp đặt trong nhà máy Vinfast – Hải Phòng

Lọc dầu Nghi Sơn

Bình Tiến Crane cho thuê thiết bị nâng hạ tại nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn

Nhiệt điện Mông Dương

Cho thuê 5 xe cẩu làm việc tại Nhiệt điện Mông Dương tỉnh Quảng Ninh

Lọc dầu Dung Quất

Cho thuê xe cẩu 120 tấn đến 500 tấn lắp đặt tại nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Hải Phòng BRIDGE

Cho thuê xe cẩu bánh xích tại Hải Phòng BRIDGE

VNT19 PAPER FACTORY

Cho thuê xe cẩu tại VNT19 PAPER FACTORY
0984.789.899