Nhảy đến nội dung
Portfolio : Dung Quat Oil Refinery
City : Quang Ngai

Lọc dầu Dung Quất

Bình Tiến Crane cho thuê xe cẩu 120 tấn, 200 tấn 300 tấn, đến 500 tấn lắp đặt tại nhà máy Lọc dầu Dung Quất
Bình Tiến Crane nhận thầu thi công nhiều gói dịch vụ lắp đặt thiết bị, đồng thời cung cấp nhiều xe cẩu cho thuê tại dự án nhà máy Lọc Dầu Dung Quất.
Các thiết bị xe cẩu Bình Tiến cung cấp cho thuê như:

  • Xe cẩu bánh lốp Kato 120 tấn
  • Xe cẩu bánh lốp Kobelco 200 tấn
  • Xe cẩu Bánh xích 220 tấn
  • Xe cẩu Bánh xích 500 tấn Kobelco, và nhiệu loại thiết bị khác.
0984.789.899