Nhảy đến nội dung
Toạ độ bản đồ
10.464062381127, 107.06377328665
Tên nhà máy
- Tổ hợp Hoá dầu miền Nam
- Hyosung Vina Chemicals (효성비나케미칼)
0984.789.899