Nhảy đến nội dung
Toạ độ bản đồ
15.355521565072, 108.82240277216
Tên nhà máy
- Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất
- Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất
0984.789.899