Nhảy đến nội dung
Toạ độ bản đồ
12.475625197292, 109.28967334704
Tên nhà máy
Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1
0984.789.899