Nhảy đến nội dung
Toạ độ bản đồ
18.029725015865, 106.40414889922
Tên nhà máy
- Nhà máy Gang Théo Hưng Nghiệp Formosa
- Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1
0984.789.899