Nhảy đến nội dung
Toạ độ bản đồ
20.215205121443, 106.05406275136
Tên nhà máy
- Công Ty TNHH Một Thành Viên Kính Nổi CFG Ninh Bình
0984.789.899