Nhảy đến nội dung
Toạ độ bản đồ
21.007395316589, 106.54308126992
Tên nhà máy
- Công ty CP Thép Hoà Phát
0984.789.899