Nhảy đến nội dung
Toạ độ bản đồ
16.87211277148, 107.13452750188
Tên nhà máy
- Điện gió Hướng Phùng
- Điện gió Hướng Linh 3+4
0984.789.899