Nhảy đến nội dung
Toạ độ bản đồ
16.121927127005, 108.21941002617
Tên nhà máy
- Cảng Tiên Sa
0984.789.899