Nhảy đến nội dung
Toạ độ bản đồ
13.822570798602, 109.26041791451
Tên nhà máy
- Nhà máy điện gió Phương Mai 3
0984.789.899